CD key http://www.mediafire.com/?6q54d89mqhgm2lo
Bản gốc đầy đủ chưa update :
Part 1 : http://www.mediafire.com/?vbdrv8dplvbns6k
Part 2 : http://www.mediafire.com/?j452hx6c4cwdxmz
Part 3 : http://www.mediafire.com/?ml9u2918m83lfi3
Part 4 : http://www.mediafire.com/?s3o6rlr2aathk5b
Part 5 : http://www.mediafire.com/?tp9b8ol5nov1p4v
Part 6 : http://www.mediafire.com/?tw31e55qpguudqc
Part 7 : http://www.mediafire.com/?i36ii2b3lestybi
Part 8 : http://www.mediafire.com/?5ecrghxgt0198gk


Hướng dẫn :
Sử dụng Splitter & Joiner để nối các file trên
Download Splitter & Joiner : http://www.mediafire.com/?smeg5vyy8412jkn


Download hướng dẫn :
http://www.mediafire.com/?lggltlzz7go6pwz


Phiên bản update và sửa lỗi :
Patch 1.0 : http://www.mediafire.com/?0cnlt10o0763tap
Patch 1.0---->1.1 : http://www.mediafire.com/?33r70sjlz0g6sh1
Thông tin update 1.1 : http://www.mediafire.com/?jhbn36tkbm2661a
Patch 1.1---->1.2 : http://www.mediafire.com/?wp2d525gbmrmuga
Thông tin update 1.2 : http://www.mediafire.com/?q27eg6v3b674bdj
Sữa lỗi bản 1.2---->1.3 :
http://www.mediafire.com/?k586of5dkiamvsd