Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

.:Ebook CNTT:. + Tất Cả Chuyên Ngành + Update Hằng Ngày [2]

HD Sử Dụng Phần Mềm

Phần Mềm Văn Phòng - Office1. Tìm Hiểu Office 2007 (Powerpoint/Exel/Word)
Tác Giả:
Lê Văn Hiếu
Download

2. Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2003
Tác Giả:
Nguyễn Sơn HảiDownload

3. Hướng Dẫn Sử Dụng MS Word 2007
Tác Giả:
Hồ Anh Thắng

Download

4. Tự học Microsoft Excel 2003
Tác Giả:
Edu.vn
Download

5. Micosoft FronPage 2002
Tác Giả:
Microsoft Corp

Download


6. Phím Tắc Trong Excel
Tác Giả:
Không rõ

DownlOad


7. Giáo Trình Access
Tác Giả:
Ebook.edu.vn
Download

8. Hướng Dẫn Làm Bài Giảng Điện Tử
Tác Giả:
Trần Quang Hải

Download

9. Lý thuyết và bài tập FoxPro

Tác Giả:
Không rõ

Download10. Giáo Trình Access 2003
Tác Giả: Không rõ

Download:
11. Hướng Dẫn Sử Dụng PowerPoint 2003
Tác Giả: Không rõ

Download:

12. Hướng Dẫn Sử Dụng PowerPoint 2007
Tác Giả: Durian Group

Download:


13. Tự Học Microsoft PowerPoint 2010
Tác Giả: Trần Thanh Phong

Download:
14. Hướng dẫn sử dụng Outlook 2007
Tác Giả: www.share-ebook.com

Download:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này