Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

.:Ebook CNTT:. + Tất Cả Chuyên Ngành + Update Hằng Ngày [3]

Phần Mềm Multimedia1. Sổ tay Photoshop
Tác Giả: Nguyễn Quang Duy, Lương Thiên Khôi 

Download:1. Sổ tay Photoshop 2009
Tác Giả: Không rõ

Download:

2. Sổ tay Corel Draw
Tác Giả: Không rõ

Download:

3. Giáo Trình Corel Draw En + Vi
Tác Giả: Không rõ

Download:

4. Hướng Dẫn Dùng Proshow Proceder 4.0
Tác Giả: Võ Đình Anh Thư

Download:5. Giáo trình 3Ds Max 9.0
Tác Giả: Kts. Nguyễn Duy Thanh

Download:


6. Giáo trình kỹ thuật đồ họa
Tác Giả: Không rõ

Download:
7. Học flash trong 24 giờ
Tác Giả: Không rõ

Download:


8. Hoạt Hình 3D Cơ Bản Với 3DSMax
Tác Giả: Không rõ

Download:


9. Giáo Trình Chương Trình Chuyên Viên Ngành Đồ Họa - Hoạt Hình 3D
Tác Giả: DH Khoa Học Tự Nhiên TP . HCM


Download:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này