Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Tài liệu, Sách về Kinh tế - Quản lý tại thuvienso.info :)

All for sharing! 
Pass Mediafire: thuvienso.info


Kinh Tế - Quản Trị 

PAGE 1
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh - Phạm Văn Dược, 236 Trang 1.97 MB, PDF
Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh

Mã:
http://www.mediafire.com/?r2abntwmfpn
Giá và chiến lược giá - Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 84 Trang 2.38 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?jmmga5jryhh
Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo - Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 97 Trang 2.69 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?2oyngojqzzg
Thị trường mục tiêu - Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 91 Trang 2.66 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?lnxnimynwjz
Yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc, 107 Trang 2.86 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân sự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?yykzg0uzzyt
Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực - Văn Tuấn, 114 Trang 3.28 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học:Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?d2vzxqijmmd
Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm - Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 81 Trang 2.32 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?n23yyj2zzwz
Quản trị Chất lượng sản phẩm - Quan Minh Nhựt 230.15 KB, HTM
Tài liệu giảng dạy của Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Đại học Cần Thơ

Mã:
http://www.mediafire.com/?xqqoy1w80gc69zr
Chiến lược phát triển cho ngành Logistics Việt Nam đến năm 2010 1.17 MB, PDF
Đề tài nghiên cứu môn Quản trị chiến lược, Đại học Ngoại thương, Tp.Hồ Chí Minh

Mã:
http://www.mediafire.com/?c0nrasw8sikt5mw
Giáo trình kinh tế môi trường - Pgs.Ts.Hoàng Xuân Cơ, 247 Trang 6.2 MB, PDF
Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại 1 - Hoàng Minh Đường, 353 Trang 13.8MB, PDF
Tài liệu trong giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ dài hạn chính quy

Mã:
http://www.mediafire.com/?tygzemyknzn
[Slide bài giảng] Nguyên lý Marketing - Ts.Phạm Thị Minh Lý, 348 Trang 2.38 MB, PDF
Thông tin và môi trường tiếp thị. Thị trường và phân khúc thị trường

Mã:
http://www.mediafire.com/?w3m0teyjt2m
Giáo trình Quản lý đô thị - Gs.Ts.Nguyễn Đình Hương, 445 Trang 17.19 MB, PDF
Quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị. Quản lý kinh tế đô thị.

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - Ts.Từ Quang Phương, 305 Trang 20.39 MB, PDF
Tài liệu cho giáo viên, nghiên cứu sinh, chuyên nghành kinh tế và quản trị kinh doanh

Mã:
http://www.mediafire.com/?fzmvwmyzk2n
Giáo trình Nghiệp vụ thư ký - Ts.Lương Minh Việt, 265 Trang 14.64 MB, PDF
Tổ chức phòng làm việc và bố trí các thiết bị, máy móc trong văn phòng

Mã:
http://www.mediafire.com/?nhmmjzyvq4i
Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 2 - Nguyễn Thị Lực, 109 Trang 12.17 MB, PDF
Một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại.

Mã:
http://www.mediafire.com/?jmzzwdnqjj1#1
Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 1 - Nguyễn Thị Lực, 376 Trang 18.47 MB, PDF
Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng mắt hàng kinh doanh ở cửa hàng bán bán lẻ.

Mã:
http://www.mediafire.com/?mgnmfntyiht
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý - Ts.Đỗ Hoàng Toàn, 420 Trang 11.98 MB, PDF
Nhận dạng các hệ thống đông người trong quản lý: Xã hội, Doanh nghiệp, Con người

Mã:
http://www.mediafire.com/?zqmmlzgztd2
10 Phút học máy tính mỗi ngày, Tìm hiểu về ổ đĩa cứng, 163 Trang 7.13 MB, PDF
Tìm hiểu các giới hạn của dung lượng ổ đĩa. Kiểm tra ổ đĩa và giải quyết sự cố


Mã:
http://www.mediafire.com/?kgix0b1wji7skt6
Kế toán doanh nghiệp 1 - Nhiều tác giả, 140 Trang 1.12 MB, PDF
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Mã:
http://www.mediafire.com/?ynd8b2d2djxlvdm
Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả - Đại Học Harvard, 81 Trang 481.75 KB, PDF
Nền tảng kiến thức cho khởi đầu đầy tự tin khi hoạch định và thực hiện chiến lược.

Mã:
http://www.mediafire.com/?pa517zzrcr77d7s
Cẩm nang thương mại điện tử cho doanh nhân - Ths.Dương Tố Dung, 84 Trang 1.08 MB, PDF
Kiến thức về thương mại điện tử, Ứng dụng thương mại điện tử cho từng ngành kinh doanh

Mã:
http://www.mediafire.com/?pks26zoj55j7n5e
Thu hút, Tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực - Ths.Vũ Văn Tuấn, 125 Trang 3.72 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Mã:
http://www.mediafire.com/?4riqtivxdjo
193 Ý tưởng Marketing hiện đại - Nhiều tác giả 498.34 KB, PDF
Những kế hoạch marketing mẫu được nghiên cứu từ nhiều Công ty đã thành công

Mã:
http://www.mediafire.com/?mhmjaxbrzj0
Phân tích chiến lược Marketing của Cocacola - Nguyễn Xuân Lãn 945 KB, PDF
Phân tích thị trường vĩ mô, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

Mã:
http://www.mediafire.com/?9x6oozg9ulxrxgo
[Slide bài giảng] Phân loại kế hoạch sản xuất 201 KB, PPT
Mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp

Mã:
http://www.mediafire.com/?uv8rqrn2x93rszk
[Slide bài giảng] 18 Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 378.5 KB, PPT
Người lãnh đạo có hiệu quả có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách

Mã:
http://www.mediafire.com/?1zmzgmxxmdd
Giáo trình Lý thuyết thống kê - Hà Văn Sơn, 168 Trang 1.93 MB, PDF
Trong cơ chế KTTT, các nhà kinh doanh, quản lý, kinh tế có nhiều cơ hội thuận lợi

Mã:
http://www.mediafire.com/?twwmd5ymlmy
[Slide bài giảng] Kinh tế vi mô - Hoàng Xuân Bình, 312 Trang 4.69 MB, PDF
Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp (Cung, cầu)

Mã:
http://www.mediafire.com/?mfyưymz3uzzk
PAGE 2
Sách hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô - Ths.Trần Thị Hòa, 175 Trang 3.08 MB, PDF
Kinh tế vĩ mô bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại

Mã:
http://www.mediafire.com/?xacp86kx1m18zb9
[Silde Bài giảng] The Marketing Game - William D. Perreault, 40 Trang 482 KB, PPT
Xây dựng và hình thành chiến lược trên cơ sở phân tích định tính và định lượng

Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?f7zuapdrwuc0kac
[Silde Bài giảng] Cách tìm kiếm thông tin trên Internet bằng Google 4.16 MB, PDF
Các thủ thuật cần biết cho những người sử dụng mức căn bản và chuyên sâu

Mã:
http://www.mediafire.com/?ap1t1p3qgp8bus9
[Silde Bài giảng] Chiến lược FPT 2006-2008 - Trương Gia Bình 1.29 MB, PDF
Nhìn lại kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông FPT

Mã:
http://www.mediafire.com/?3lld2rp7d0lll7b
[Silde Bài giảng] Bài giảng Microsoft Excel, 82 Trang 4.55 MB, PDF
Giáo trình giảng dạy Microsoft Office Excel trong các khối kinh tế

Mã:
http://www.mediafire.com/?dd24fj7j6rfgnon
http://www.mediafire.com/?58i9eo35seshgg5
Kiến thức thương mại điện tử - Ts.Nguyễn Đăng Hậu, 57 Trang 1.53 MB, PDF
Khoa công nghệ thông tin, Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế

Giáo trình xác suất thống kê - Cao Hào Thi, 127 Trang 2.73 MB, PDF
Phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo. Tương quan & hồi qui tuyến tính

MBA trong tầm tay : Tổng quan - Robert F.Bruner, 394 Trang 297 KB, DOC
Đầu tư: Tạo ra cái mới và tồn tại bằng những nguồn lực hữu hạn

Giáo trình kế hoạch kinh doanh - Ths.Bùi Đức Tuân, 314 Trang 13.2MB, PDF
Kiến thức tổ chức họat động kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN

Phân tích công việc - Ths.Vũ Văn Tuấn, 157 Trang 3.97 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Kinh tế vĩ mô (Kinh tế cộng hệ) - Hà Hưng Quốc, 558 Trang 2.99 MB, PDF
Phân tích nền kinh tế Việt nam dựa vào bối cảnh kinh tế và kinh nghiệm của Hoa Kỳ.

Silde Bài giảng] Kinh tế học vi mô - Hoàng Xuân Bình, 311 Trang 508.28 KB, PPT
Bộ môn kinh tế Vi Mô, Khoa Kinh tế, Trường đại học Ngoại Thương Tp.HCM

Suối nguồn tươi trẻ, một bí quyết cổ truyền - Peter Kelder 656.89 KB, PDF
Năm thực tập đơn giản của Tây Tạng thay đổi đời sống của bạn.

Toán kinh tế - Pgs.Ts.Nguyễn Quảng, 265 Trang 2.21 MB, PDF
Dùng cho hệ đào tạo từ xa, trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thong

Tài liệu tham khảo kinh tế phát triển - Ths.Hạ Thị Thiếu Dao 862 KB, DOC
Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển, Các nguồn lực phát triển kinh tế

50 Công ty làm thay đổi thế giới - Howard Rothman, 392 Trang 7.31 MB, PDF
Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh

Để thành công trong đàm phán - Roger Fisher, 233 Trang 572.86 KB, PDF
Đạt đến thỏa thuận mà không phải đánh mất mối quan hệ hay nhượng bộ

Giáo trình Toán tài chính - Nhiều tác giả, 209 Trang 2.81 MB, PDF
Giá trị của đồng tiền theo thời gian được biểu hiện qua lợi tức và tỷ suất lợi tức

Giáo trình Kinh tế lâm nghiệp - Nhiều tác giả, 138 Trang 2.28 MB, PDF
Vai trò và đặc điểm sản xuất lâm nghiệp. Chính sách phát triển nông lâm nghiệp

Các bước thực hiện ý tưởng kinh doanh - Ngọc Dương, 118 Trang 1.37 GB, PDF
Cách khám phá ý tưởng kinh doanh và những yếu tố dẫn đến thành công

Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp - ĐH Kinh Tế, 101 Trang 1.54 MB, PDF
Xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Chiến lược cạnh tranh - Michael E.Porter (Giới thiệu), 472 Trang 1.52 MB, PDF
Những kỹ thuật phân tích ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh

Giáo trình Marketing căn bản - Ts.Nguyễn Thượng Thái, 348 Trang 0.81 MB, PRC
Giáo trình cho hệ đào tạo từ xa - Học viện Bưu chính Viễn Thông

Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới, 182 Trang 0.79 MB, PDF
Cuốn sách này viết về một phần đời và nghề của một người đàn ông kỳ lạ

Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp - Ngô Quang Thuật, 109 Trang 1.46 MB, DOC,PDF
Hướng dẫn thực hiện VHDN từ khâu hoạch định, thực hiện, đánh giá và duy trì

Lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Quang Hạnh, 139 Trang 2.07 MB, PDF
Chương trình đào tạo từ xa, Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thong

Cuộc chiến tranh tiền tệ - Hồ Ngọc Minh 1.91 MB, PRC
Ai thật sự là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản khổng lồ ?

Toàn cầu hóa và những mặt trái - Joseph E. Stiglitz, 366 Trang 211 MB, PDF
Mang lại một cái nhìn trung thực và rõ ràng nhất về các thể chế

PAGE 3
Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế tri thức - Nhiều tác giả ( bộ 2 quyển ) 713.03 KB, PDF
Xu thế phát triển của kinh tế tri thức và những tác động đối với quan hệ kinh tế quốc tế

Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh - Ths.Nguyễn Phú Quốc, 92 Trang 707.38 KB, PDF
Cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh - Ng Thị Thu Hiền, 159 Trang 3.97 MB, PDF
Slide bài giảng giao tiếp kinh doanh, Trường đại học Marketing Tp.Hồ Chí Minh

Sát thủ khác biệt hóa - Jacky Tai, 35 Trang (Giới thiệu) 1.31 MB, PDF
13 Chiến lược khác biệt hóa để phát triển thương hiệu cho Công ty của bạn

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 330.12 KB, PDF
Phụ trách thông tin: Cty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudentail Việt Nam

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Sông Đà, 62 Trang 681.5 KB, PDF
Sơ lược tình hình công ty và diễn biến kinh doanh qua các số liệu phân tích thực tế

Ứng dụng CNTT vào công tác quản trị - Nguyễn Bá Minh 383.14 KB, PDF
Ứng dụng tin học vào dây chuyền cung ứng trong doanh nghiệp sản xuất

Ý tưởng điên rồ hay nhìn xa thấy trước - Jay K. Rosengard 226.17 KB, PDF
Lựa chọn chiến lược cho chính sách ngân sách ở Đông Timor

Yukichi Fukuzawa, Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại, 340 Tr 2.44 MB, PDF
Một thầy dạy vĩ đại của thế hệ trẻ Nhật Bản và là cột trụ của nền cộng hoà

[Silde Bài giảng] Xây dựng đội ngũ thành tích cao - Trần Ngọc Chí 250 KB, PPT
Làm được nhiều hơn để xây dựng kỹ năng và lòng tận tâm của mỗi cá nhân

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả - Vũ Thế Hải, 63 Trang 1.29 MB, PDF
Cung cấp "những hộp công cụ" với đầy đủ các ví dụ, bảng mẫu chú giải thuật ngữ

Giáo trình Kinh tế ngành - Nhiều tác giả, 91 Trang 992.32 KB, PDF
Hoạch định việc sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược - Nhiều tác giả, 113 Trang 790.32 KB, PDF
Định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh

[Slide Bài giảng] Quản lý dự án - Phan Thế Vinh, 151 Trang 1.95 MB, PDF
Bộ môn Quản lý công nghiệp – Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học bách khoa

Slide.Cạnh tranh toàn cầu và Lợi thế Việt Nam - E. Porter, 113 Trang 2.6 MB, PDF
Bài giảng tại hội thảo về kinh tế & kinh doanh tại HCM của giáo sư Porter đại học Harvard

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Minh 545 KB, PDF
Slide bài giảng, Khoa Thương mại điện tử, Trường đại học Ngoại Thương Tp.HCM

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Minh 453 KB, PDF
Slide bài giảng, Khoa Thương mại điện tử, Đại học Ngoại Thương Tp.Hồ Chí Minh

Quản trị sản xuất - Nhiều tác giả, 157 Trang 4.35 MB, PDF
Các bước phát triển và hướng nghiên cứu dây chuyền quản trị sản xuất

Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi, 49 Trang 384.51 KB, PDF
Mô hình tuần hoàn quan điểm tổng thể định hướng viễn cảnh quản trị nhân sự

Quản trị doanh nghiệp - Trương Hòa Bình, 175 Trang 297.45 KB, HTML
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ
[

[Slide bài giảng] Phong thủy trong kinh doanh hiện đại - Nguyễn Thị Bích 11.6 MB, PPT
Nghệ thuật lựa chọn địa điểm và bố cục của người trung quốc cổ đại

Mã:
http://www.mediafire.com/?qgmgryq32gy
http://www.mediafire.com/?x2tdwd2yivy
Hệ thống tiền lương và tiền công - Ths.Vũ Văn Tuấn, 111 Trang 2.8 MB, PDF
Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng 2.8 MB, PDF
Sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương - Pgs.Ts.Đoàn Thị Hồng Vân, 473 Trang 19.9 MB, PDF
Kiến thức cơ bản để đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

Xây dựng để trường tồn - Jim Collins, 548 Trang 2.42 MB, PDF
Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và dẫn đầu thế giới

Xây dựng tầm nhìn cho công ty của bạn 329.71 KB, PDF
Xây dựng để tồn tại lâu dài : Những thói quen thành công của những công ty có tầm nhìn

PAGE 4


Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ - Delta, 103 Trang 551 KB, DOC
Xác định những người:cả nhân viên và khách hàng là trụ cột cho doanh nghiệp của bạn

Xây dựng thương hiệu lý tưởng - Cty LantaBrand 529.39 KB, PDF
Các thương hiệu mạnh là những thương hiệu có khả năng vượt qua những thay đổi văn hoá

Xây dựng thương hiệu cá nhân - Cty LantaBrand 156.58 KB, PDF
Làm cho người khác chấp nhận tính cách của bạn bắt đầu từ khi họ để ý đến bạn

5 Giai đoạn trong xây dựng thương hiệu - Cty LantaBrand 528.48 KB, PDF
Những yếu tố nào quy định sự khác biệt giữa các thương hiệu trên thương trường

Tổ chức thương mại thế giới WTO - Bernard Hoekman 274.25 KB, PDF
Một trong những thành quả đàm phán thương mại đa phương của Vòng đàm phán Uruguay

Tầm nhìn & sứ mạng thương hiệu - Cty LantaBrand 184.82 KB, PDF
Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai

[Slide bài giảng] Tại sao phải xây dựng thương hiệu - Cty Maket Connect 1.33 MB, PPT
5 Quan hệ bất biến để duy trì thương hiệu và 5 Tiêu chí đánh giá thương hiệu

Kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế - Trương Quang Hùng 443.39 KB, PDF
Điều gì gây ra sự khác biệt về của cải và thu nhập giữa các nước trên thế giới

Tính nhượng bộ hỗ tương trong WTO - Bernard Hoekman 453.52 KB, PDF
Tính nhượng bộ hỗ tương là một nguyên lý kích hoạt của hệ thống GATT/WTO

Thương mại điện tử & Kinh doanh qua mạng - Ths.Dương Tố Dung 5.43 MB, PDF
Bí quyết thành công trong thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến

International Handbook on Giftedness - Larisa V. Shavinina, 1546 Pages 17.12 MB, PDF
Sổ tay quốc tế về Giftedness, hiểu được tầm quan trọng và nhìn trên nhiều vấn đề

Trở thành triệu phú Đôla trong 3 năm - T.Harv Eker , 31 Trang 6.25 MB, PDF
Kỹ năng chọn phương tiện đúng ở thời điểm thích hợp là kỹ năng hiếm có và sinh lời

Trở thành người đầu tiên - Cty LantaBrand 349.27 KB, PDF
Tại sao các thương hiệu như Coca-Cola và Heinz luôn là người dẫn đầu thị trường.

B2B Marketing - Tiếp thị giữa các tổ chức, 244 Trang 820.77 KB, PDF
Hệ thống tiếp thị giữa các tổ chức và các thành tố của nó

Hướng dẫn giải bài tập thực hành kinh tế Vi mô, 40 Trang 798.71 KB, PDF
Phân tích thị trường không có đối thủ, cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy

Thẩm định dự án - Rudolf Grunig, 45 Trang 11.15 MB, PDF
Các vấn đề quyết định và các thủ tục ra quyết định thẩm định dự án

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Ths.Phạm Quốc Luyến 1.17 MB, PDF
Ý nghĩa, mục tiêu và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược - Phạm Xuân Lan 2.24 MB, PDF
Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp

PAGE 5
Tài liệu bán hàng - viết như thế nào – Phan Thu dịch 158.34 KB, PDF
Quy tắc vàng của công việc viết quảng cáo là: “Không có quy tắc vàng nào cả!”

Phân tích thị trường và hành vi mua sắm của người tiêu dùng 485.19 KB, PDF
Tìm hiểu trước thị trường để có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ

Kotler bàn về tiếp thị - Phillip Kotler 865.13 KB, PDF
Làm thế nào để tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường ?

102 Bí quyết thương mại điện tử - Nhiều tác giả 1.33 MB, PDF
Sách hướng dẫn xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệm vừa và nhỏ

Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật 995 KB, PDF
Cơ sở để xây dựng cũng như đối tượng nghiên cứu những biến động của bản thân thị trường

[Silde bài giảng] Giải quyết các tranh chấp thương mại - Ths.Lê Minh Nhựt 440.5 KB, PPT
Giải quyết tranh chấp bằng tố tụng tòa án và thủ tục trọng tài

[Silde bài giảng] Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại - Lê Minh Nhựt 408.5 KB, PPT
Ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

PAGE 6
Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 17, 111 Trang 1.21 MB, PDF
Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 16, 110 Trang 1.03 MB, PDF
Vai trò, vị trí nhiệm vụ của cán bộ quản trị kinh doanh

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 15, 102 Trang 1.04 MB, DOC
Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hang

Doanh nghiệp & hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 90 Trang 0.97 MB, PDF
Kinh doanh là các hoạt động nhằm mục đích sinh lãi của chủ thể kinh doanh

Định hướng tập trung - Al Ries, 44 Trang 373 KB, DOC
Tương lai của công ty bạn phụ thuộc vào điều này

Định giá thương hiệu - Lanta Brand 0.14 MB, PDF
Thương hiệu ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn của người tiêu dung

Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu 0.14 MB, PDF
Các hoạt động nhượng quyền cố gắng thúc đẩy những mối quan hệ và sự liên kết

Mã:
http://www.mediafire.com/?mzqmhm5mmzt
]
Phân tích tình thế chiến lược & Các chiến lược điển hình của DN 0.49 MB, PPT
Trường Đại học thương mại, bộ môn Quản trị chiến lược, Giảng viên: Đỗ Thị Bình

[Slide Bài giảng] Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược 0.99 MB, PPT
Kế hoạch không đi đôi với hành động giống như sự mơ mộng.

Giáo trình quản trị học - Tôn Trọng Tín, 102 Trang 0.51 MB, PDF
Mỗi dạng QT khác nhau chịu sự chi phối của qui luật riêng, có những đặc điểm riêng

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh - Nguyễn Thị Thu Hiền 2.76 MB, PPT
Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh

Mô phỏng Marketing - Đại học Kinh tế, Khoa QTKD 0.58 MB, PDF
Quyết định ngày hôm nay sẽ tạo ra những cơ hội và khó khăn, thách thức ở ngày mai

[Slide Bài giảng] Quản lý Rủi ro tài chính, 45 Trang 228.86 KB, PDF
Phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục

[Slide Bài giảng] Quản trị tài chính doanh nghiệp, 21 Trang 154.67 KB, PDF
Doanh nghiệp nên dùng những nguồn tài trợ nào để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư

[Slide Bài giảng] Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu, 39 Trang 135.52 KB, PDF
Các thị trường vốn vận hành tốt đáp ứng thế nào với thuế và các yếu tố khác

[Slide Bài giảng] Chính sách nợ tác động NTN đến giá trị doanh nghiệp 144.86 KB, PDF
Tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim do tài sản DN sản xuất

PAGE 7
[Slide Bài giảng] Chính sách cổ tức, 36 Trang 150.86 KB, PDF
Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của 3 loại quyết định tài chính

[Slide Bài giảng] Lập kế hoạch tài chính dài hạn, 48 Trang 214.6 KB, PDF
Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu kê hoạch tài chính năm

[Slide Bài giảng] Chi phí sử dụng vốn, 33 Trang 232.44 KB, PDF
Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ

[Slide Bài giảng] Tác động đòn bẩy lên rủi ro và Tỷ suất sinh lời, 30 Tr 175.09 KB, PDF
Tính khả biến tăng thêm của thu nhập mỗi cổ phần do việc sử dụng các chi phí

Tâm lý quản trị - Lê Thị Liên, 99 Trang 0.61 MB, PDF
Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan

Quản trị sản xuất - Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 183 Trang 6.62 MB, PDF
Vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất

Quản trị nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 196 Trang 3.41 MB, PDF
Bốn xu hướng lớn trong các lĩnh vực chức năng của quản trị nguồn nhân lực

Quản trị Marketing - Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 346 Trang 5.81 MB, PDF
Điểm xuất phát của tư duy marketing là những nhu cầu và mong muốn của con người

Quản trị dự án & Nhà quản trị dự án, 139 Trang 2.59 MB, PDF
Dự án là một nỗ lực hành động có thời hạn để tạo ra một sản phẩm,dịch vụ đơn nhất

Phát triển kỹ năng quản trị - Ts.Nguyễn Quốc Tuấn, 161 Trang 2.36 MB, PDF
Tôi sẽ QL người khác nhưng điều đầu tiên mà tôi thực hiện đó là QL chính tôi đã

Giáo trình Marketing chiến lược - Đại học Đà Nẵng, 265 Trang 4.34 MB, PDF
Thách thức của Marketing chiến lược, một thị trường toàn cầu hóa

Giáo trình Nghiên cứu Marketing - Đại học Đà Nẵng, 194 Trang 3.89 MB, PDF
Hệ thống thông tin marketing,hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing

Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing, 465 Trang 7.11 MB, PDF
Những vấn đề cơ bản trong Marketing và nghiên cứu thị trường

Sự thỏa đáng của giải pháp xử lý tranh chấp trong WTO 376.23 KB, PDF
Phân tích dưới giác độ của một nước đang phát triển

Phù hợp chính sách ngoại thương với KT vĩ mô đối với nông nghiệp 13.6 KB, PDF
Chính sách phát triển và những động cơ khuyến khích trong nông nghiệp

Sự cạnh tranh về giá sản xuất lúa gạo ở Việt Nam - M.Bautista 204.08 KB, PDF
Những tác động của các chính sách trong nước và các nhân tố bên ngoài

Sử dụng màu sắc thích hợp giúp bạn xây dựng thương hiệu 278.14 KB, PDF
Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh sự khác biệt giữa tổ chức của bạn với các đối thủ

Sử dụng các thị trường để quản trị quốc gia tốt hơn ở Singapore 375.11 KB, PDF
Trường Quản trị công John F.Kenedy Đại học Harvard Loạt bài nghiên cứu của GV

PAGE 8


10 Định dạng cơ bản của trang quảng cáo 1.00 MB, PDF
Nhìn chung,dù phát triển sáng tạo đến đâu, bố cục dàn trang sẽ là 10 định dạng sau

[Silde bài giảng] Chính sách chiến lược cổ tức - Điệp Dung, 28 Tr 233.96 KB, PDF
Chính sách cổ tức tác động đến giá trị thị trường của Công ty ra sao?

[Silde bài giảng] Cơ cấu vốn của doanh nghiệp - Bùi Văn, 34 Tr 267.13 KB, PDF
Quan điểm về "Giá trị doanh nghiệp", đòn bẩy tài chính, lý thuyết MM1-MM2

Kỹ thuật đàm phán thương lượng 435.5 KB, DOC
Bạn cần chuyển sự đối lập thành sự cộng tác trong thời gian quá trình thương lượng

[Slide bài giảng] Kỹ năng quản lý hồ sơ 203 KB, PPT
QLHS gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại các văn bản, hồ sơ trong tổ chức

Ngân hàng Hỏi đáp về thương mại điện tử, 75 Trang 1.86 MB, PDF
Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp

Marketing chiều sâu, 100 Chân lý marketing giúp bạn thành công 52.41 MB, PDF
Thể hiện dũng khí đi khai thác sản phẩm thật sự cải thiện cuộc sống của khách hang

Giáo trình kinh tế thương mại - Ths.Trần Thúy Lan, 240 Trang 15.7 MB, PDF
Thị trường và cơ chế thị trường. quản lý nhà nước đối với thương mại.

Kinh tế vi mô 1 - Lê Thế Giới, 237 Trang 2.05 MB, PDF
Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức,cách thức giải quyết của nền kinh tế.

Giáo trình Kinh tế học vi mô Đại học Đà Nẵng, 121 Trang 1.55 MB, PDF
Nghiên cứu cách phân phối các nguồn lực khan hiếm cho các nhu cầu vô hạn

Giáo trình Quản trị sản xuất, 183 Trang 6.62 MB, PDF
Quản trị sản xuất & vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất

Giáo trình Quản trị học, 153 Trang 5.92 MB, PDF
Mô tả những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động.

Giáo trình Quản trị chuổi cung ứng, 178 Trang 4.12 MB, PDF
Bao gồm tất cả các doanh nghiệp tham gia, một cách trực tiếp hay gián tiếp,...

Giáo trình quản trị chất lượng, 141 Trang 3.15 MB, PDF
Cung cấp cái nhìn tổng quát về những nguyên lý nền tảng của chất lượng toàn diện

Giáo trình Marketing kỹ nghệ - Nguyễn Quốc Tuấn 0.64 MB, PDF
Khách hàng công nghiệp và nhu cầu trong thị trường công nghiệp

Quản trị chiến lược - Lê Thế Giới, 294 Trang 5.01 MB, PDF
Theo dõi sự thực hiện tốt nhất của ngành và sử dụng việc định chuẩn

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 14 0.93 MB, DOC
Các công cụ phân tích & lập kế hoạch của giám đốc bán hang

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 13, 105 Tr 0.90 MB, DOC
Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hang

Quản trị sản xuất đại cương - Trương Chí Tiến, 157 Tr 4.35 MB, PDF
Các bước phát triển của quản trị sản xuất và hướng nghiên cứu quản trị

Quản trị chất lượng sản phẩm - Quan Minh Nhựt 0.19 MB, PDF
Những bài học kinh nghiệm trong quản trị chất lượng sản phẩm

Giáo trình luật lao động cơ bản - Ths.Diệp Thành Nguyên, 210 Tr 1.93 MB, PDF
Địa vị pháp lý của Công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người LĐ

[Silde bài giảng] Quản trị chiến lược - Ts.Lại Xuân Thủy, 130 Tr 0.77 MB, PPT
Trưởng Bộ phận Kế hoạch Chiến lược Ban Điều phối Dự án Giáo dục Đại học - ĐH Huế

Giáo trình quản trị nhân sự - Võ Thanh Hải 0.42 MB, CHM
Công việc giữ vay trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp

Đề thi trắc nghiệm kinh tế Vĩ Mô 0.05 MB, PDF
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm mẫu môn Kinh tế vi Mô

Để kinh doanh hiệu quả hơn: Hội thảo chuỗi thị trường 0.33 MB, PDF
Có nguyện vọng và đề xuất gì để giảm thiểu các hạn chế trong chính sách

PAGE 9 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế hùng mạnh của Ailen 0.65 MB, PDF
Nhìn lại khái quát nền kinh tế của Ailen trong những năm cuối thế kỷ 20

[Silde bài giảng] Đánh giá hiệu quả khu vực công - Jay K. Rosengard 1.12 MB, PDF
Đánh giá trước khi đầu tư: Phân tích chi phí - lợi ích

[Silde bài giảng] Đàm phán trong ngoại thương 114.5 KB, PPT
Các nguyên tắc cơ bản trong đàm phán. Đặc điểm của đàm phán

Dám dẫn đầu - Mike Merrill, 304 Tr 66.87 MB, PDF
Biến than phiền của khách hàng thành vũ khí bí mật. Tự mình làm bệ phóng

CPM là gì, tại sao nó quan trọng - Elain Morley 0.18 MB, PDF
Đo lường thành quả so sánh (CPM) có thể được dùng để cải thiện quản trị

Công nghệ và tài sản trí tuệ - Bernard Hoekman et al 0.17 MB, PDF
Việc thương mại hàng hoá quốc tế có hàm chứa quyền sở hữu trí tuệ đã phát triển

Cẩm nang quản trị Marketing - Quyển 5 0.62 MB, DOC
Tình trạng làm ăn kém hiệu quả của các công ty và các nguyên nhân

Cẩm nang quản trị Marketing - Quyển 4 0.65 MB, DOC
Tác động của yếu tố văn hoá trong hoạt động marketing của doanh nghiệp

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước - Quyển 3 0.12 MB, PDF
Thực trạng và giải pháp cho tiến trình cổ phần hóa DNNN hiện nay

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước - Quyển 2 0.16 MB, PDF
Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước là một tất yếu khách quan

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 12 0.71 MB, DOC
Thiết kế bao bì biểu tượng - mẫu bao bì đặc trưng cho một thương hiệu

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - quyển 11 0.61 MB, DOC
Nghệ thuật và thực tiễn của phong cách quản lý Nhật Bản

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - quyển 10 0.72 MB, DOC
14 Bí quyết để luôn chiến thắng trong các cuộc tranh luận

Công cụ mới cho quảng bá thương hiệu - Cty LantaBrand 0.69 MB, PDF
Product Placement (PP) là một khái niệm vừa xuất hiện vào những năm gần đây

Công chức trong KD kinh tế học và chính trị học về sở hữu Nhà nước 0.28 MB, PDF
Trường hợp nào có tác dụng, trường hợp nào không có tác dụng, và lý do tại sao

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước - Quyển 1 0.12 MB, PDF
Thực trạng quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhμ nước ở Việt Nam.

Cơ cấu loại hình tổ chức doanh nghiệp 0.15 MB, DOC
Là hình thức tồn tại của tổ chức, biểu thị việc sắp xếp theo trật tự nào đó

Chuyển đổi cơ cấu - Hollis Chenery et al. 0.49 MB, PDF
Nguyên lý của Angel về nhu cầu lương thực giảm dần

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 8 - Leila Webster 1.22 MB, PDF
động lực tăng trệởng chệa đủ lớn của việt nam

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 5 - Dorothy Riddle 0.83 MB, PDF
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 9, 112 Tr 0.96 MB, DOC
Quản lý chất lượng. Quản lý dự trữ. Quản lý nội tại hiệu quả. Bố trí mặt bằng

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 8, 73 Tr 1.02 MB, DOC
Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - Quyển 7 1.01 MB, DOC
Kế toán chênh lệch và các quyết định ngắn hạn.Quản lý thông tin tài chính

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 4 - Adam Sack 0.41 MB, PDF
Hình thành một quỹ đầu tử mạo hiểm* ở Việt Nam

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 1 - James Riedel 0.37 MB, PDF
Khu vực kinh tế tử nhâ n mới nổi lên vμ sự nghiệp công nghiệp hoá ở Việt Nam

Chứng khoán chính phủ - Nguyễn Xuân Thành 0.29 MB, PDF
Định giá tín phiếu kho bạc khi phát hành trên thị trường sơ cấp

Chính sách và cải cách ngoại thương trên bình diện nền kinh tế 0.19 MB, PDF
Các ảnh hưởng trực tiếp của chính sách: nhìn từ góc độ một khu vực

Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo - Alan Winters 0.35 MB, PDF
Những câu hỏi then chốt để xác định tác động đói nghèo của một cuộc cải cách

Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển - Mari Pangestu 0.43 MB, PDF
Công nghiệp là một bộ phận không thể thiếu của chiến lược tăng trưởng kinh tế

Chiến lược & Chính sách kinh doanh, 50 Tr 0.28 MB, PDF
Môi trường kinh doanh thay đổi chóng mặt, khó phân tích, thích ứng, dự đoán,...
PAGE 10
Cẩm nang quản trị Marketing - quyển 3, 100 Tr 0.71 MB, DOC
Một số kinh nghiệm để tăng doanh số bán hàng ở các doanh nghiệp nhỏ

Cẩm nang quản trị Marketing - quyển 2, 104 Tr 0.83 MB, DOC
Hướng đi cho quảng cáo hiện đại: lòng tin sẽ quyết định sự chú ý của khách hang

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - quyển 6, 115 Tr 1.38 MB, DOC
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Nhập môn báo cáo tài chính

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - quyển 5, 100 Tr 0.99 MB, DOC
10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của nhà quản lý

Kinh nghiệm thực tiển của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, 550 Tr 2.82 MB, PDF
Cuốn sách tập hợp những lời khuyên thiết thực của 20 CEO hàng đầu tại Trung Quốc

[Silde bài giảng] Cầu, cung và cân bằng thị trường - Đặng Văn Thanh 0.19 MB, PDF
Trạng thái cân bằng của thị trường, Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường

Cấu trúc thương hiệu - LantaBrand 0.15 MB, PDF
Một cấu trúc thương hiệu mạnh cần có một sự đột phá, Cty sẽ tạo nên sự đột phá

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học 0.06 MB, PDF
Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau

Câu chuyện về con rồng có liên quan đến 1 kế hoach marketing 0.14 MB, PDF
Một kế hoạch marketing hay phải có đủ yếu tố của một câu chuyện hấp dẫn

[Silde bài giảng] Cầu cá nhân & Cầu thị trường - Đặng Văn Thanh 0.13 MB, PDF
Ngoại tác hệ thống nghịch và hiệu ứng thích chơi trội

Cần phải có một tên mới riêng cho thị trường Trung Quốc - LantaBrand 0.17 MB, DOC
Bạn đã từng nghĩ đến việc thâm nhập vào thị trường Trung Quốc bao giờ chưa?

Cẩm nang quản trị Marketing - quyển 1, 100 Tr 0.70 MB, DOC
Bạn thích hợp là một doanh nhân tự chủ hay một nhà KD được nhượng quyền?

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp - quyển 4, 100 Tr 0.79 MB, DOC
Các họat động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới

Cải thiện sự tuân thủ thuế - R. M. Bird & O. Oldman 0.30 MB, PDF
Tuân thủ thuế thu nhập và các biện pháp chế tài ở các nước đang phát triển

Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển - Jay K. Rosengard 0.44 MB, PDF
Mục đích của cải tổ thuế tài sản tại các nước đang phát triển là cần phải...

Cải cách thuế bất động sản tại các nước đang phát triển - J.Rosengard 0.58 MB, PDF
So sánh hệ thống thuế bất động sản tại các nước nghiên cứu

Cải cách nông thôn, xóa đói giảm nghèo & Tăng trưởng kinh tế - O.Dapice 0.18 MB, PDF
Quá trình phát triển của nông nghiệp Việt Nam, mối liên quan giữa NN với KT

Cải cách hệ thống ngân hàng - Huỳnh Thế Du 0.16 MB, PDF
Những điểm sáng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Những yếu kém và tồn tại

Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung - Bernard Hoekman 0.29 MB, PDF
Ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới

Cách tiếp cận thị trường Mỹ 0.03 MB, PDF
Chuẩn bị kỹ từng bước và sáng tạo, Tìm kiếm thông tin và đối tác, Hoạch định

Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án - Joseph Tham 0.31 MB, PDF
Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông

Các phương pháp quản trị kinh doanh 0.52 MB, DOC
Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc Quản trị kinh doanh

Các phương pháp phân tích - Fulbright 0.58 MB, PDF
Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS

Mã:
http://www.mediafire.com/?5mznzdt4mk0
Các phương án thể chế cung ứng cơ sở hạ tầng - Fulbright 0.21 MB, PDF
Nghiên cứu này trình bày một bố cục phân tích đồng thời xem xét và đánh giá

Xem thêm bài viết liên quan::

3 nhận xét:

  1. hay quá! bạn vào http://vieclamchosinhvien.com tham khảo và chia sẻ thêm nhá! thanks

    Trả lờiXóa
  2. Thanks for visiting! :) Have a nice day!

    Trả lờiXóa
  3. blog của bạn khá hay và thú vị. Hãy tiếp tục bạn nhé. Thanks lot

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm Blog này