Mục lục
Chương 1 thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển
Chương 2 lập trình sự kiện nâng cao & đồ họa trong visual basic
Chương 3 tập tin
Chương 4 các đối tượng truy cập dữ liệu
Chương 5 đối tượng dữ liệu từ xa
Chương 6 đối tượng dữ liệu activex
Chương 7 môi trường dữ liệu
.................................................. ................................
Tên sách: Thực hành Lập trình với Visual Basicmã số: thuc hanh lap trinh voi vb
Download ebook
Pass unrar (nếu có): thuviendientu.org
Hướng dẫn: Các bạn đổi đuôi .tvdt=>.rar và giải nén bình thường