Code:
PHP Code:
Tất cả các hotfix và Microsoft Windows Security Update 
Windows Media Player 11 với thông tin cập nhật mới nhất 
Internet Explorer 8 với thông tin cập nhật mới nhất 
DirectX cho Windows XP SP3 Tháng 6 năm 2010 Cập nhật 
Tất cả Sata Drivers 
Tất cả Microsoft NET Frameworkfrom 1,1 đến 4 với bản cập nhật mới nhất 
Adobe Flash Player với bản cập nhật mới nhất 
MSXML 4,0 SP3 Với cập nhật mới nhất 
Microsoft và Windows Update 
Malicious Software Removal Tool v3.8 
Windows Genuine AXác Nhận dvantage 
Đa chức năng Cursors Pack  New Wallpapers & Âm thanh 
Magic codec pack & Winrar 993 ký " 
New CPL cho bảng điều khiển 
Silverlight Với cập nhật mới nhất 
Tất cả Microsoft Visual C + + Đến năm 2010 Runtimes 
Phần mềm: -


Aimp 261 Xây dựng 570
Foxit Reader ký "Xây dựng
Hyper Window Tools
Micro Nero Lite 8.3.6
Vista Drive Icon
PowerShell XP 3,01
CCleaner 2010 Styler 7
Tune Up 2010 Build 4200
Ultra Iso 9.3.6
Windows7 Sidebar .. Ram 512 WindowBlinds .. 512 Ram - 32 Bit VGA
Internet download Manager 5.19.B3
Windows Live Messenger
Yahoo Messenger
Java 6 Update 20
Opera 10,54
Firefox 3.6.3


Min.ReQ.
Bộ xử lý: 1G
HDD: 5 GB
Ram: 256
VGA: 32 Bit


PHP Code:
http://fileserve.com/list/kpVAdU9