Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Cài đặt ngôn ngữ nước ngoàiTruy cập tới System -> Administration -> Language Support.
Nhấp lên nút Install/Remove Language.Kéo thanh trượt xuống và tìm kiếm ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt từ danh sách.
Tích kiểm hộp "Installed" tương ứng. Nếu bạn cần tùy chọn input, phải chắc chắn rằng "Input methods" đồng thời được tích kiểm.
Nhấp Apply Changes để cài đặt.
Sau khi tiến trình cài đặt thành công, tại cửa sổ chính Language Support, chọn "ibus' từ "Keyboard input Method System".

Cấu hình IBus

Truy nhập tới System -> Preferences -> IBus Preferences.
Sẽ xuất hiện ba cửa sổ khác nhau. Cửa sổ đầu tiên yêu cầu bạn nếu muốn bắt đầu IBus. Nhấp Yes.
Trong cửa sổ tiếp theo, nếu bạn không hiểu nội dung thông báo là gì, đừng lo lắng, bạn có thể từ chối nó và nhấp OK.
Cuối cùng là cửa sổ Preferences. Nhấp lên thẻ Input Method. Bên dưới cột dropdown Select an Input Method, chọn ngôn ngữ mà bạn vừa cài đặt. Nhấp lên nút "Add". Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh tương tự dưới đây.
Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng hệ thống tại taskbar của bạn. Nhấp lên nó và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn input.
Như vậy, tới đây bạn đã có khả năng nhập liệu ngôn ngữ nước ngoài (đôi khi, bạn có thể cần phải chọn ngôn ngữ một vài lần để kích hoạt nó làm việc). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt "Ctrl + Space" để chuyển đổi qua lại các ngôn ngữ khác.

Tự động khởi động IBus mỗi lần login

Truy nhập tới System -> Preferences -> Startup Application. Nhấp Add và nhập các thông tin tương ứng thành phần như sau:
  • Name: IBus daemon
  • Command: /usr/bin/ibus-daemon -d
  • Comment: start IBus daemon when Gnome starts
Nhấp OK.
Theo MakeTechEasier

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này