Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Ghost Windows 7 Ultimate RTM Final 32bit and 64bit All Main

Ghost Windows 7 Ultimate RTM Final 64bit All MainGhost Windows 7 Ultimate build 7600.16385 Retail English (x64)

Code:
Name: THANHAN.iso
MD5: a494e7de3fb5171bf63c14a67e06fb91
SHA1: 2d6d152773e9e510ae1441ffa3bd19873b4f059b


Download(2.76gb)


Code:
1  8c85e4c13276e70933b5c06b056e4bad
2  f9c1cc69a784f27201825151bf592079
3  9313bf33425e272d90f7ed2e00a78e22
4  7518a7dde1622fdb4ed6fcffd4eb4272
5  79872710509204896ad215631fa84872
6  8ab238ed8fdf60fff0407d57a3ecfacc
7  8f06e716b8a736462f4fdc6e049b7b6e
8  5fd419079f326ce0a702d8f0296da850
9  b3eb19122cf082c9bb0d17911fbd9f52
10 89cbff754b94d079b896d822354ac851
11 1e73145a05b52a33d8ab95df5768de12
12 debfc884b377c812bda7d03590db60b0
13 096d4d2b29a587c553460943e73d7454
14 69afa38c794cd98e9ffbfaa970fa0cae
15 e1879d3a85b0f3f1a364c3502c38d586
Chú ý: các bạn cần check mã MD5 trước khi ghost hay ghi DVD
Công cụ check MD5 và Giải nén
Bản Full,chỉ tối ưu hệ thống để máy tính chạy nhanh ,ổn định,hiệu quả nhất 

Yêu cầu cấu hình tối thiểu
- HDD 15gb
- RAM 1gb
- VGA 256mb
- CPU Pen4 2.4ghz

Để có Aero(giao diện trong suốt)thì VGA của bạn phải đạt số điểm là 2.4 trở lên

Ghost Windows 7 Ultimate RTM Final 32bit All Main

Ghost Windows 7 Ultimate build 7600.16385 Retail English (x86)

Code:
Name: THANHAN.iso
MD5: b7375618708ae1eb86ccc9556ee6dad8
SHA1: d8c37ed65e016fa20a34213f5d322dc7605f33e9


Download(2.09gb)

Code:
1  31e14d63ae97bcab314c4af3ddeb8cdb
2  eb691efe42561064ba1c0c7b3e67a4b1
3  45980123d7179fe3438247738001b6de
4  268f9268323f1272143510dce8d8fe33
5  7375ce19b9a38b2203f645c7cfe0656a
6  45f21dd7a10cbe74c9fe2d4926e86dac
7  461a4ca025eda62c2ec897f0b0dd6927
8  4d3c726f03f5ee993655181ceb9935f2
9  04b27be14240764df87de22b1c018e7e
10 428d77fc0fe80a13d071903ab32991ac
11 057cc224dce0c3f413b6d13b5a2e5e0a
Chú ý: các bạn cần check mã MD5 trước khi ghost hay ghi DVD
Công cụ check MD5 và Giải nén
Bản Full,chỉ tối ưu hệ thống để máy tính chạy nhanh ,ổn định,hiệu quả nhất 

Yêu cầu cấu hình tối thiểu
- HDD 15gb
- RAM 512mb
- VGA 128mb
- CPU Pen4 2.4ghz

Để có Aero(giao diện trong suốt)thì VGA của bạn phải đạt số điểm là 2.4 trở lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này