Các bước thực hiện :

1. Tải bản cập nhật :

2. Mở giao diện Avira :


Chọn Manual Update > chỉ đến file đã tải về.

Lúc đó Avira sẽ tiến hành cập nhật (mất 1') > Xong.

Nếu bạn ko có điều kiện online thì 1 tuần cập nhật 1 lần nhé.