***IDM 6.05 Build 2 :
***IDM 6.05 Build 3 :
***IDM 6.05 Build 5 :
***IDM 6.05 Build 7 :
***IDM 6.05 Build 8 :
Lưu Ý : Mình đã việt hóa được 97% rùi (3% còn lại ko wan trọng). Đề nghị ai copy thì nhớ ghi tên tác giả Natureboys tôn trọng người edit dùm cái nha 
Ae down về bỏ vào thư mục cài IDM, đường dẫn mặc định
C:\Program Files\Internet Download Manager
Thêm 2 pic cho ae thêm tin tưởng