Windows 7 iPhone Theme Chứa: 
- Độc quyền iPhone Theme cho Windows 7.
- 14 chất lượng cao Wallpaper Apple iPhone.
- Apple orb nút Start Menu.
- Đặc biệt Icon Apple Mac Thiết lập cho Windows 7
- Thủy tinh Gadget Bộ sưu tập.
Cài đặt iPhone Theme Trên Windows 7:
- Chỉ cần nhấn đúp chuột vào themefile iPhone để cài đặt nó trên Windows 7.
- Tiện ích và thiết lập biểu tượng Apple Mac phải được cài đặt riêng.
- Cài đặt Apple bắt đầu trình đơn bằng cách sử dụng Windows 7 Start Button Changer tìm thấy bên trong.

Tải về iPhone Theme cho Windows 7