Post bài lần đầu nếu có sai box mong mod move dùm 


Như tiêu đề của cuộc bình chọn, bạn cảm thấy phần mềm, từ điển nào dùng để học tiếng Anh là tốt nhất. Mong mọi người sẽ thảo luận và cho dracula ý kiến của các bạn.


Vừa cập nhật thêm link download:

Tell Me More English Full Colection (v10)

1. Tell Me More English For Kids: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...eada0a1ae8665a
2. Tell Me More English Beginer: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...eada0a1ae8665a
3. Tell Me More English Intermediate: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...5965eaa7bc68bc
4. Tell Me More English Advanced: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...21d66e282a0ee8
part 3: http://www.mediafire.com/?n1myxmytqzn
5. Tell Me More English Business: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...21d66e282a0ee8
6. Tell Me More English Intelligent: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...eada0a1ae8665a
7. Tell Me More Communication English (5lv): http://www.mediafire.com/?sharekey=1...e6ba49b5870170
8. Tell Me More English Performance (10lv): http://www.mediafire.com/?sharekey=1...21d66e282a0ee8

English study 4.1.2

http://www.mediafire.com/?intm2az3y1y
http://www.mediafire.com/?zdnwozz4ddm
http://www.mediafire.com/?ktjuhymmzjc
http://www.mediafire.com/?gjhtzmdhxda
http://www.mediafire.com/?kjjzzzx2cnx

hoặc

http://www.mediafire.com/?sharekey=e...27c149d50c542b

English study pro 1.0

http://www.mediafire.com/?sharekey=e...27c149d50c542b
pass: MSV

Improve your english 1.4.0

http://www.rentanadviser.com/downloa...ur_English.rar

Rosetta stone 3.4.5

http://www.vn-zoom.com/f136/rosetta-...an-594993.html

Babylon pro 8.1.0(r16)

http://www.mediafire.com/?zb3aar0y2tb5ivk
http://hotfile.com/dl/81595978/fba39...ylon8.rar.html

Dữ liệu đa ngôn ngữ: http://sourceforge.net/projects/ovdp/files/Babylon/

Lạc việt MTD 2009

http://www.vn-zoom.com/f136/lac-viet...at-194628.html

Grammar 2.9

http://www.vn-zoom.com/f136/hothot-g...at-767685.html

Langmaster

1.LANGMaster English Reading Courses + Dictionary(13CD):
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...49b5870170#0,1

2.LANGMaster English TOEFL(2CD):
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...21d66e282a0ee8

3.LANGMaster English in Action(4CD):
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...e6ba49b5870170
pass: langmaster or LANGMASTER

hoặc

http://www.mediafire.com/?sharekey=6...4375ba726809bf
pass: http://get4share.com

Whitesmoke writer 2010

http://www.mediafire.com/?midc44u84suu726

Hướng dẫn sử dụng: http://www.ziddu.com/download/123229...udung.pdf.html

Code:
2106210901
1450585910
3185980612
3776217291
2193542247
3553620015
2290636147
2290636147
505931469
190648817
Prodict 2007

http://www.mediafire.com/?b1qb17m6a6gem

Pronunciation power

http://http://www.vn-zoom.com/f136/p...an-339733.html

Visual thesaurus 3

http://www.mediafire.com/?5t552n7u3w49zw5