Không cần nói nhiều về cái này nữa. Chỉ cần cái link 50 MB. OK! Thanks !

Tính năng như bản full install.
Code:
http://www.mediafire.com/?yjdwitynlrw
Hoặc
Code:
http://www.mediafire.com/?1moyxzzyxmx
Password nếu có: xuanducvn

Tái Bút: Nếu không chạy đc trên Vista, thử lại bằng cách chuột phải, Run As Administrator....