Bộ tài liệu + Video gồm :
- Video học winfrom (chi tiết)
- Tài liệu Asp.net
- Một số đồ án - Tiểu luận

Hi vọng là từ một số tài liệu này sẻ giúp các bạn học .Net dễ dàng hơn
Hàm
http://hotfile.com/dl/99815980/b64f974/10ham.rar.html
http://hotfile.com/dl/99815524/e7f62...utien.rar.html
Lớp và đối tượng
http://hotfile.com/dl/99815667/90e73...tuong.rar.html
cách tạo và lưu Project
http://hotfile.com/dl/99815665/2aa7b...oject.rar.html
biến và kiểu dữ liệu
http://hotfile.com/dl/99815562/40507...ulieu.rar.html
SolutionExplorer
http://hotfile.com/dl/99815795/82b27...lorer.rar.html
AutoHide
http://hotfile.com/dl/99815746/6b3e0...ohide.rar.html
Phép toán và biểu thức
http://hotfile.com/dl/99815863/ca7a3...uthuc.rar.html
Kế thừa
http://hotfile.com/dl/99816092/5773b33/4kethua.rar.html
Switch
http://hotfile.com/dl/99815977/2e941...witch.rar.html
Điều khiển truy xuất
http://hotfile.com/dl/99816283/e05cb...yxuat.rar.html
Toolbox
http://hotfile.com/dl/99816287/8dca1...olbox.rar.html
Namespace
http://hotfile.com/dl/99816438/845f3...space.rar.html
Biểu thức Do while
http://hotfile.com/dl/99816474/0ab93...while.rar.html
Dinamichelp
http://hotfile.com/dl/99816518/c3117...chelp.rar.html
Tính đa hình
http://hotfile.com/dl/99816635/eb637...ahinh.avi.html

Mảng
http://hotfile.com/dl/99816900/c38b598/8mang.rar.html

Sắp xếp Panel

http://hotfile.com/dl/99816876/4b18d...panel.rar.html

watch
http://hotfile.com/dl/99816837/2e02172/9watch.rar.html

video về Activerepost
http://hotfile.com/dl/99814409/67de6...veReports.html

Tài liệu asp.net
http://hotfile.com/dl/99814995/c4b847e/aspnet.rar.html
http://hotfile.com/dl/99814608/c927399/Do.html

http://hotfile.com/dl/104985101/962d...t_pro.rar.html

Phân tích quản lý công văn
http://hotfile.com/dl/99814719/abdd8...NTICH.doc.html

Đề tài quản lý tuyển dụng nhân viên
http://hotfile.com/dl/99814698/ab9c2...nVien.rar.html
http://hotfile.com/dl/99814871/8fd5d...nform.rar.html

Update.....
Project web bán máy tính
http://hotfile.com/dl/100040612/3cfe..._tinh.rar.html

Đề tài quản lý nhân sự

http://hotfile.com/dl/100043807/a281...an_su.rar.html

Tổng hợp luận văn Tốt nghiệp của khóa

http://hotfile.com/dl/100042882/41cc...n_van.rar.html

Update...
Chúc các bạn thành công !