Với thiết kế đặc biệt của mình, mỗi khi chạm tay vào màn hình LCD (tinh thể lỏng), bạn sẽ có những vòng gợn sóng xuất hiện.
Liquid Click Delight là phần mềm miễn phí, sẽ tạo cảm giác màn hình máy tính mà người dùng đang sử dụng giống như một màn hình cảm ứng. Sau khi cài đặt công cụ này, mỗi một cú click (chuột phải hoặc trái) sẽ tạo nên hiệu ứng gợn sóng trên màn hình, tương tự như khi… người dùng sử dụng tay để nhấn trực tiếp trên màn hình.

Download phần mềm tại đây hoặc tại đây.

Nhấn Continue ở bước đầu tiên, sau đó nhấn Accept để tiến hành cài đặt.
Sau khi hoàn tất cài đặt, phần mềm sẽ không tự động kích hoạt ngay, do vậy bạn sẽ tìm đến thư mục cài đặt (hoặc trong start menu của Windows) để kích hoạt phần mềm.