Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Windows 7: Tạo nhóm ứng dụng trên menu chuột phải


Your Menu giúp bạn tự tạo nhóm các lệnh mở nhanh các chương trình thường dùng từ menu chuột phải của Windows 7.

Qua đó, bạn có thể gọi nhanh chương trình ưa thích của mình khi đang đứng ở bất cứ thư mục nào trong Windows 7.
Phiên bản 
Your Menu 1.0 có dung lượng nhỏ gọn (331KB), chỉ tương thích với Windows 7, được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://www.freewarefiles.com/Your-Menu_program_56406.html.
Trong hộp thoại xuất hiện sau khi khởi động chương trình, bạn bấm nút Proceed. Giao diện Your Menu xuất hiện kế đó đưa ra hai tùy chọn: Single (thêm lệnh chạy một chương trình duy nhất lên menu chuột phải) và Cascading (thêm vào menu chuột phải một menu con chứa tối đa sáu lệnh để kích hoạt sáu chương trình khác nhau). Ở đây, tôi chọn Cascading. 
 
Tiếp đó, bạn xác định tên cho menu con trong hộp bên phải trường Menu Name, chẳng hạn Programs.
Bạn nhập tên của các chương trình muốn bổ sung vào menu con này trong các hộp dưới trường Executable Name, rồi lần lượt nhấp vào các hộp dưới trường Select program (click empty field) phía phải và tìm chọn file thực thi (*.exe) của chương trình tương ứng.
Xong, bạn bấm nút Generate REG files và chọn thư mục lưu lại file *.reg (chẳng hạnPrograms.reg). Trong hộp thoại mở ra, bạn bấm OK để xác nhận.
Lưu ý: Chức năng của nút Clear Entries là xóa sạch thông tin trong sáu hộp dưới trường Executable Name và Select program (click empty field) để chọn lại.  
Sau cùng, bạn bấm đôi vào file Programs.reg và chọn Yes > OK để thêm menu chứa các chương trình vừa chọn lên menu chuột phải.
Từ giờ, mỗi khi bấm phải chuột vào vùng trống bất kỳ tại thư mục đang đứng, bạn sẽ thấy menu lệnh do mình vừa tạo để kích hoạt nhanh chương trình ưa thích.
 
Lưu ý:
- Để loại bỏ menu lệnh của mình khỏi menu chuột phải của Windows 7, bạn chỉ việc chạy file Programs _undo.reg (lưu cùng thư mục với file Programs.reg) và chọn Yes > OK.
Your Menu cho phép bạn chèn vào menu chuột phải không giới hạn số lượng menu con chứa các chương trình ưa thích, với cách thực hiện tương tự trên.
Tái Thiên

2 nhận xét:

Tìm kiếm Blog này