Bao gồm:
Windows 7 Starter (x86)
Windows 7 HOMEBASIC (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL (x86)
Windows 7 ULTIMATE (x86) "
Starter N Windows 7 (x86)
Windows 7 HOMEBASIC N (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x86)
Windows 7 ULTIMATE N (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x64)
Windows 7 Starter (x64)
Windows 7 HOMEBASIC (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL (x64)
Windows 7 ULTIMATE (x64) "
Windows 7 ENTERPRISE (x64
Starter N Windows 7 (x64)
Windows 7 HOMEBASIC N (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x64)
Windows 7 ULTIMATE N (x64)


Có sẵn cả file Active windows 7
Chúc các bạn down vui!
Upload by: VuKimHieu
Pass download (nếu có) : kimhieu


http://www.mediafire.com/?psov7y1g2gkl5
Nguồn: Http://TechnologyBlog.Tk/ & KimHieu.Net