Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Tìm kiếm hình ảnh tương tự cực nhanh trong Firefox


Một add-on thú vị cho Firefox giúp bạn tìm kiếm hình ảnh tương tự cực nhanh trên Google chỉ bằng 1 cú click chuột.
Add-on Google Image Search của Firefox sẽ tìm kiếm thông tin trên các trang web chứa các hình ảnh đã được sử dụng, và nó cũng sẽ lọc ra tất cả các hình ảnh tương tự phù hợp với nội dung hình ảnh bạn đang tìm kiếm.
Sau khi tải về và cài đặt add-on Google Image Search, để tìm kiếm một hình ảnh, chỉ cần click phải chuột vào hình ảnh cần tìm và chọn lệnh "Google this image"Cửa sổ Google Image Search sẽ hiển thị kết quả trong vài giây , bao gồm tất cả các trang web nơi mà hình ảnh đã được sử dụng, cũng như tất cả các hình ảnh trực quan tương tự với hình ảnh bạn cần tìm kiếm.


Add-on Google Image Search là một tiện ích cho Firefox rất hữu ích cho những người thường xuyên làm việc với các hình ảnh.

Download Add-on Google Image Search cho Firefox tại đây.

Tham khảo Addictivetips

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này